Salticidae (Springspinnen)

Marpissa muscosa (Rindenspringspinne)